PPL-A Teori

1. Flygeteori
ppla_1

26.6.2008: Bestilte kurset
18.7.2008: Ferdig
Dette var svært interessant, men ikke så lett som jeg hadde trodd basert på hva jeg kunne fra før. Det er mye å huske her, så her må det repeteres grundig! Noe av det mest interesante med dette kurset er å få forståelsen av de ulike aerodynamiske komponentene og hvordan de virker sammen.

2. Fly- og motorlære
ppla_2

18.7.2008: Bestilte kurset
11.8.2008: Ferdig
Dette var rimelig greit stoff. Her kunne jeg det meste fra før. Tok litt tid men det var fordi jeg hadde ferie!

3. Meteorologi
ppla_3

11.8.2008: Bestilte kurset
6.10.2008: Ferdig
Puh – dette var tunge saker. måtte ta meg i nakken for å gjennomføre dette her noe som vises på tida jeg brukte! Her må det repeteres og repeteres.

4. Navigasjon
ppla_4

6.10.2008: Bestilte kurset – dette kurset gleder jeg meg til!
25.10.2008: Ferdig
Dette var gøy! Jeg har praktisert navigasjon i flysimulatoren og kan allerede kart og kompass. Dette tok det hele en del lenger. Det eneste som drar opplevelsen i negativ retning er at kartmaterialet som følger med er mangelfult. Dette skyldes ikke Luftfartsskolen, men at myndighetene ved Luftfartstilsynet og Avinor ikke har klart å trykke opp nye oppdaterte flykart! Helt utrolig at dette skal være et problem, men slik er situasjonen i 2008. Det finnes ikke et eneste ICAO-flykart å oppdrive lenger! Nå loves det at dette skal være på plass i løpet av våren 2009. Regner med at flyklubben har kart til utlån.

5. Lover og bestemmelser
ppla_5

25.10.2008: Bestilte kurset
8.11.2008: Ferdig
Mye stoff å lese, men svært interessant og lærerikt.

6. Flytelefoni
ppla_6
ppla_6cd

10.11.2008: Bestilte kurset
26.11.2008: Ferdig
Interessant, ganske lett da jeg har vært borti mesteparten fra flysimulatoren. Det meste her stemte med virkeligheten. Det fulgte også med en øvings-CD som jeg har hørt på i bilen og som jeg la over på en MP3-spiller som jeg har med meg i lomma. Satt med den i øret da jeg var på reise bare for å repetere og vende meg til sjargongen. Har seriøst vurdert å kjøpe meg en (radio)scanner for å høre på flytrafikk siden jeg bor midt i innflygingsleden til Flesland og Sørstokken.

7. Flymedisin
ppla_7

26.11.2008: Bestilte kurset
2.12.2008: Ferdig
Her var det kun én innsendingsoppgave, men det var mange spørsmål! Gikk greit. En del av dette kunne jeg fra før i samband med at jeg har drevet med sportsdykking.

8. Flypsykologi
ppla_8

3.12.2008: Bestilte kurset
11.12.2008: Ferdig
Tja, hva skal en si om dette kurset? Mye selvsagte ting. har en vært med på diverse leder- og motivasjons-seminarer i jobbsammenheng så er mesteparten av dette stoffet kjent.

9. Fly og sikkerhet – Operasjonelle prosedyrer
ppla_9

3.12.2008: Bestilte kurset
16.12.2008: Ferdig
Dette var den desidert beste boka i hele kurset. 300 sider med masse repetisjon av alle de foregående bøkene, samt en del nye ting.

Mot eksamen
ppla_eksamen

Nå er jeg ferdig med teoribiten så langt. Jeg har meldt meg opp til eksamen i slutten av januar 2009, nå skal jeg begynne med repetisjon. Har kjøpt boka “Eksamensoppgaver til privatflygersertifikat” som inneholder frigitte tidligere eksamensoppgaver. Denne vil forhåpentligvis gi meg god trening når jeg skal repetere.

Eksamensdag 27.01.2009:
Da var eksamen unnagjort! Det var 9 fag, med 16 spørsmål i hvert fag bortsett fra det siste (Operasjonelle prosedyrer) som hadde 20 spørsmål. 75% må være rett i hvert fag. Det er satt av 6 timer til eksamen – et hav av tid!

Det var svært lite utregninger, kun et par-tre oppgaver krevde kalkulator og regneskive. Ellers var det kun vanlige multiple-choice-spørsmål. Svært mange av disse sto i “Eksamensoppgave”-boka, så den vil jeg anbefale alle å kjøpe og gå grundig gjennom. Det er selvsagt viktig å kunne stoffet, for det er alltid spørsmål utenom også, pluss at poenget med kurset er å lære stoffet. Men slik jeg gjorde det så var gjennomgangen av eksamensoppgavene en nyttig repetisjon. Det jeg ikke kunne der gikk jeg tilbake til i boka og leste. På den måten fikk jeg dobbel dose med repetisjon.Generelt sett vil jeg si at jeg stusser endel over hvordan eksamen er lagt opp. Det fokuseres for mye på uvesentligheter og alt for lite på praktiske oppgaver. Et eksempel: Hvorfor skal jeg som pilot vite hvilke frekvenser det mennesklige øret oppfatter? Og hvorfor skal jeg vite hvilken hastighet radiobølgene farer avgårde med? Hvorfor er det ingen praktiske oppgaver i navigasjon som viser at en har forstått dette med å sette ut kurser osv., sette opp en reiseplan etc. For meg virker det lite logisk at en skal eksamineres i mellom-mennesklige relasjoner i forhold til cockpit-besetning (vi snakker om PPL-A her!!) i stedet for å vise at du har basiskunnskaper i førstehjelp. Det er mange slike merkverdigheter som jeg føler skurrer litt i forhold til det faget vi skal lære oss her.Sensuren kommer i slutten av februar, så stay tuned.!

Sensur!
Fredag den 13. februar (!) 2009 fikk jeg brev fra Luftfartstilsynet om at alle eksamener var bestått!
Hadde 100% i fire fag, ellers varierte det mellom 88% til 95% så det må jeg si meg fornøyd med!

Nå skal jeg fly!

2 thoughts on “PPL-A Teori”

  1. Takk for god og interessant info, det gir en pekepinn for en som skal begynne på PPL-A
    Gleder meg.

Comments are closed.