PPL-A

The sky is the goal…

(These pages are only in Norwegian!)paperplane

Skrevet i mars 2009

Jeg kan ikke fly mitt eget fly uten at jeg har sertifikat for dette. Jeg vil ikke fly mitt selvbygde fly uten å ha litt erfaring, derfor har jeg valgt å begynne på PPL før jeg i det hele har begynt bygginga av Cozy’en min. Mitt håp er at jeg kan opparbeide meg flyerfaring mens jeg har Cozy’en hjemme i garasjen. Dette vil forhåpentligvis gi meg inspirasjon til å bygge raskere siden jeg vet at jeg kan fly denne fuglen straks den er ferdig.

Vegen til PPL-A (Privatflygersertifikat / Privat Pilot License – Aircraft) består av en teoretisk del og en praktisk del. Dette med flyTEORI har jeg jo lest om siden jeg var liten, og i og med at jeg har drevet mye med modellfly har jeg en del av grunnlaget innabords fra før. I tillegg har jeg “fløyet” mye med Microsofts Flysimulatorer som jeg har hatt alle versjoner av siden slutten av 80-tallet. De siste versjonene har blitt meget bra – spesielt opplæringsdelen som omhandler instrumentbruk og navigering. Her håper jeg jeg kan tjene litt på å ha gjort dette i simulator. Så får vi se om det betyr noe i virkeligheten…

Jeg har valgt å ta teorikurset via Luftfartskolen som et nettbasert kurs. Jeg har ingen mulighet til å delta i noe organisert teoriundervisning i Bergen som ville blitt nærmeste sted pga avstanden. Kursene fungerer sammen med en skoleportal på nettet hvor jeg har x antall innsendingsoppgaver (antallet varierer pr. kurs) som rettes av lærer. Jeg må så klare minst 75% rett i hver innsending for å bestå. I tillegg er det mange øvingsoppgaver i boka som jeg kan bruke som en test før jeg går på innleveringsoppgavene. Til sist er det en “eksamensoppgave” til hvert kurs som tilsvarer en normal eksamen.

Praksisen tenkte jeg å ta via Bergen Aero Klubb (BAK) som er nærmeste skole for min del. Jeg “sokner” til Sørstokken på Stord men flyklubben her har dessverre ikke noe skoletilbud. BAK ønsker at jeg fullfører teorien før jeg begynner på praksisen, noe som i og for seg er greit for min del også. Uansett må jeg ha bestått teorieksamen før jeg kan fly solo, og det er vel lettere å få organisert flyging når våren og sommeren kommer enn på mørkeste vinteren. Det viste seg etterhvert at BAK ikke svarte på mine henvendelser da jeg var klar for å fly, så i stedet tok jeg kontakt med Sola Flyklubb som etter to timer en søndags kveld hadde satt meg opp med instruktør og booket time!

Legekontroll må man også ta – av en godkjent flylege. Jeg fant en liste hos Luftfartstilsynet (LT) over godkjente flylegere. Begynte å lete etter noen i nærheten, og sannelig min hatt var det en midt inne i Hardanger, nærmere bestemt i Lofthus. Det er “relativt” kort veg for meg så i sommer (2008) bestilte jeg time og fikk tatt denne legekontrollen før jeg begynte på teorien. Heldigvis var alt ok.

Klikk deg inn på linkene under her for å lese mer om både teorien og praksisen. Spør gjerne om det er noe du lurer på!

PPL-A Teori

Her vil jeg kort beskrive de ulike delene som teorikurset består av. Dette er rent lesestoff / puggestoff som jeg ikke kommer til å gå i detalj om.
Har dere spørsmål vedrørende PPL-teori vil jeg anbefale dere å logge dere inn på pilotforum.no som har egne forum for PPL (bl.a.). Her er det mye og god hjelp å få!

Klikk her for å se mer om hva de ulike delkursene dreier seg om.

I forkant av skolingen har jeg kjøpt følgende materiell:

elevhbok

Elevhåndboken var ikke et krav, men jeg fant at den var nyttig i forhold til å forberede seg til leksjonene. Den er også bra å lese i siden den forklarer både hvordan øvelsene skal gjøres, men også hvilke feil det er vanlig å gjøre.

flyrapphefte

Flyrapporthefte PPL-A må en ha. Her finnes hele skoleprogrammet til Luftsportforbundet, og dette heftet blir oppbevart hos skolen under hele opplæringa. Her finnes karakterskjema for hver eneste øvelse. Siden du ikke får beholde dette heftet selv er det lurt å lese gjennom det før skolen overtar det, slik at du får en forståelse av hvordan praksisen er oppbygd.

logbok

Til sist må en ha sin egen loggbok hvor alt av flyging skal dokumenteres. Her skal også alle sertifikater og rettigheter skrives. Utsjekk på de ulike flytypene du får dokumenteres også her.

PPL-A Praksis

Jeg har valgt å ta praksisen gjennom Sola Flyklubb. De har et fornuftig opplegg, og ikke minst svært imøtekommende instruktører. For min del betyr det at jeg må kjøre langt for å komme meg ut å fly, så et av kravene jeg da hadde til klubben var at jeg kunne få tatt flere timer i slengen når jeg hadde kommet meg nedover dit. Det var ikke noe problem – de tilpasser dette helt slik jeg selv ønsker.

sfk-logo

Jeg vil etter som ting skjer dokumentere progresjonen min her på godt og vondt.

Intro-tur – 11.3.2009

Blokk A – Grunnleggende manøvre & normale prosedyrer:
A1 – 29.3.2009
A2 – 29.3.2009
A3 – 25.4.2009
A4 – 25.4.2009
A5 – 26.4.2009
A6 – 26.4.2009
A7 – 2.5.2009
A8 – 31.5.2009 (prog.sjekk)

Blokk B – Videregående manøvre, nødprosedyrer & landingsrunder:
B1 – 2.5.2009
B2 – 3.5.2009
B3 – 30.5.2009
B4 – 30.5.2009
B5 – 31.5.2009
B6 – 6.6.2009
B7 – 7.6.2009
B8 – 20.6.2009
B9 – 20.6.2009
BX1 – 25.7.2009
BX2 – 25.7.2009
BX3 – 12.9.2009
BX4 – 12.9.2009
BX5 – 13.9.2009
BX6 – 19.9.2009
BX7 – 19.9.2009
B10 – 20.9.2009 (soloutsjekk)
B11 – 20.9.2009
B12 – 20.9.2009
B13 – 26.9.2009
B14 – 26.9.2009
B15 – 26.9.2009

Blokk C – Navigasjonsflyging:
C1 – 21.6.2009
C2 – 17.10.2009
C3 – 17.10.2009
C4 – 18.10.2009 (prog. sjekk)
C5 – 18.10.2009 (solo nav)
CX1 – 8.11.2009
C6 – 10.11.2009 (solo langnav)

Blokk D – Instrumentflyging og forberedelse til skolesjekk
D1 – 27.9.2009
D2 – 24.10.2009
D3 – 8.11.2009
D4 – 15.11.2009
D5 – 24.11.2009

Oppflyging – 24.11.2009

Epilog

2011/2012: Mørkeutsjekk

Våren 2019: Utgått sertifikat!

Litt om det å prate på radioen med LTT

Har simulatortrening på PC noe verdi?

Pooleys CRP-1 PPL Flight Computer – noen tips